0943170237

bv.benvung@gmail.com

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thứ tư - 26/02/2020 19:57 | Admin

1. Đối tượng huấn luyện:
- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
- Nhóm 2: Cán bộ chuyển trách và bán chuyên trách về ATVSLĐ
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
- Nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1, 3, 5, 6
- Nhóm 5: Người làm công tác y tế
- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật ATVSLĐ
2. Kết quả:
Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ tham gia làm bài kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận/ Thẻ an toàn nếu đạt yêu cầu theo quy định.
3. Thời gian và địa điểm học:
- Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung: tại Khánh Hòa và các tỉnh/ thành phố trên toàn quốc vào thứ 7 và chủ nhật (hàng tuần).
- Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo yêu cầu: thời gian và địa điểm theo yêu cầu của quý Đơn vị, quý Doanh nghiệp hay nhóm học viên có nhu cầu.
4. Thông tin tư vấn và đăng ký khóa huấn luyện
- Điện thoại: Mrs Tự 0946 437 432 hoặc 0943 170 237 hoặc 02586 552 037
- Email: bv@benvungcompany.com
5. Thủ tục nhập học:
- 01 ảnh 3x4cm
- 01 Giấy tờ tùy thân photo.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Bền Vững kính báo và trân trọng cám ơn.

0943170237