0943170237

bv.benvung@gmail.com

Luật và Nghị định về an toàn vệ sinh lao động

Luật và Nghị định về an toàn vệ sinh lao động

Luật và Nghị định về an toàn vệ sinh lao động

Thứ hai - 24/02/2020 04:09 | Admin

Luật, Bộ luật
1. Luật số 45/2019/QH14: Bộ luật lao động.
2. Luật số 84/2015/QH13: Luật an toàn vệ sinh, lao động.
Nghị định
1. Nghị định 28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Nghị định 58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
3. Nghị định 88/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
4. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
5. Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
6. Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động.
7. Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
8. Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
9. Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành.
10. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội.

0943170237