0943170237

bv.benvung@gmail.com

Hướng dẫn quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2022

Hướng dẫn quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2022

Hướng dẫn quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2022

Thứ năm - 25/08/2022 22:42 | Admin

          Hiện nay, các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được điều chỉnh thay thế từ khi Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.
       
  Nhằm giúp Doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các hồ sơ môi trường theo Luật bảo vệ môi trường mới,  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các nội dung chính sau:

           1. Thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
           2. Thủ tục cấp giấy phép môi trường
           3. Thủ tục cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường
          4. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường
           5. Thủ tục đăng ký môi trường
           6. Công khai thông tin môi trường
           7. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
           8. Đối với các dự án khai thác khoáng sản
       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Quý khách hàng/ Quý đối tác vui lòng liên hệ với Công ty Bền Vững để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất: 

Điện thoại: 0943 170 237 (Ms Thương)               
Email: thuong.benvung@gmail.com

Nguồn tin: benvung

0943170237