0943170237

bv.benvung@gmail.com

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/2016 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Số kí hiệu 13/2016/BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/07/2016
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cơ quan ban hành Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Doãn Mậu Diệp

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

Các văn bản cùng lĩnh vực

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ lao động - Thương binh và Xã hội"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

Các văn bản cùng người ký "Doãn Mậu Diệp"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
0943170237