0943170237

bv.benvung@gmail.com

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh

Số kí hiệu 07/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 14/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/06/2016
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cơ quan ban hành Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Doãn Mậu Diệp

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

Các văn bản cùng lĩnh vực

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ lao động - Thương binh và Xã hội"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

Các văn bản cùng người ký "Doãn Mậu Diệp"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
0943170237